អក្ខរាវិរុទ្ធវាចេញ


តើអ្នកដឹងទេថាអ្នកអាចប្រើ Flickr ដើម្បីប្រកបឈ្មោះទារករបស់អ្នកតាមរបៀបគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍? ខ្ញុំមិនបានធ្វើទេ។ ខ្ញុំគ្រាន់តែអានរឿងនេះនៅលើសំបុកហើយខ្ញុំមិនអាចរង់ចាំសាកល្បងវាបានទេ។

ឥឡូវតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចជាមួយនឹងភាពអស្ចារ្យនេះ? ខ្ញុំកំពុងគិតអាវយឺតព្រោះវាប្រហែលជាជូរទាបពេកសម្រាប់សិល្បៈជញ្ជាំង។ តើមាននរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតមានគំនិតភ្លឺទេ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *